Get Adobe Flash player

Poslovni bonton

 

86521967_

CILJI:

- Čas v poslovnem svetu je dragocen; kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki, …

- Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank.

- Predstavljanje in naslavljanje.

- Olikan poslovni sestanek.

- Rokovanje, komu ponuditi roko, pravilen stisk roke, …

- Tikanje ali vikanje.

- Pozdravljanje, pravica ali dolžnost.

- Kdaj in kako izročamo poslovne vizitke.

- Pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke, do sodelavcev.

- Kaj je dobro vedeti o komunikaciji s podrejenimi in seveda nadrejenimi?

- Nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis.

- Upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil.

- Sprejemi, banketi in druge družabne prireditve.

- Poslovno obdarovanje.

 

VSEBINSKI SKLOPI:

- Prvi vtis

- Točnost

- Temeljna pravila poslovnega bontona

- Prednostno pravilo

- Pozdravljanje

- Rokovanje

- Predstavljanje

- Poslavljanje

- Vikanje in tikanje

- Uporaba nazivov

- Poslovne vizitke

- Izročanje in prejemanje daril

- Poslovni obredi in druge družabne prireditve

- Priporočila za olikano obnašanje poslovnega sekretarja

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje