Get Adobe Flash player

Čustvena inteligenca

Čustvena inteligentnost je izredno pomemben dejavnik uspešnosti posameznika v vsakodnevnih poslovnih in osebnih odnosih. Izraz »čustvena inteligenca« je nasproten izrazu umska inteligenca in je to v bistvu človekov značaj. Čustvena inteligenca pokaže, kaj so človekove čustvene potrebe, kako upravlja s svojimi čustvenimi stanji in kakšne so njegove dejanske vrednote. Čustvena inteligenca se navzven izraža kot vedenje.

Nekoč je bilo za zaposlenega dovolj, da je imel ustrezno izobrazbo in strokovno usposobljenost. V današnjih časih, ko je poudarjeno timsko delo, pa so pomembne tudi osebne kakovosti delavca. Visok inteligenčni kvocient ni več odločilno merilo uspešnosti, je pa res, da je marsikje temeljni pogoj za vstop v visoko storilnostno naravnano okolje.

Pri delu v skupinah oz. timih je posameznik lahko uspešen, če se zaveda svojih zmogljivosti. Tako fizičnih, umskih kot tudi psihičnih. Bolj, kot je delo zahtevno, bolj je čustvena inteligentnost odločilna in pomembna. Sploh, če delovno mesto vključuje še delo z ljudmi. Čustveno odzivanje v odnosu do sodelavcev, strank, oz. vseh tistih, s katerimi stopamo v medsebojne odnose, odločilno vpliva na učinkovitost in rezultate.

 

VSEBINA DELAVNIC:

Kaj so čustva in kako jih razumeti

- kakšen je odnos med čustvi, mišljenjem in vedenjem,

- skladnost, ekologija, ustvarjanje ustreznega notranjega stanja in okolja,

- razmerje med cilji in odnosi,

- kaj je naše doživljanje in kako ustvarjamo realnost, v kateri živimo.

Učinkovito upravljanje s čustvi

- tehnike za hipno in učinkovito upravljanje čustvenih stanj,

- biološki, telesni fenomen čustvenih stanj,

- koncept delov osebnosti

Zaščita čustev in uporaba čustvenih stanj kot virov moči

- zaščite pred čustvenimi poškodbami,

- kako sprejemamo predloge od strank in kako jih učinkovito podajati nazaj,

- spreminjanje slabosti v prednosti,

- poustvarjanje in razvoj čustvenih stanj, ki vas bodo podprla.

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje