Get Adobe Flash player

Brain storming

KORISTI DELAVNIC/TRENINGOV:

Sistema NLP (nevrolingvistično programiranje) in Creative focus vsebujeta vrsto modelov, ki opisujejo, kako deluje človek. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so v ZDA, psihologi, antropologi, lingvisti in drugi strokovnjaki začeli zbirati skupek modelov in principov, ki opisujejo, kako deluje naš um in kako se le-to delovanje odraža v jezikovnih vzorcih, ki jih posameznik uporablja. Kako ljudje zaznavamo svet, kako te zaznave notranje organiziramo, predelujemo, kako si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem.

Aktivne delavnice za razvoj kreativnega mišljenja imajo za cilj udeležence naučiti uporabo psiholoških orodij, prilagojenih spodbujanju ustvarjalnega razmišljanja v poslovnem okolju. Na delavnici bodo udeleženci imeli priložnost, skozi lastno, aktivno izkušnjo, spoznati dva orodja ustvarjalnega mišljenja in dva sistema za razvoj inovacij s katerimi bodo nadgradili svoje delovanje v poslovnem procesu.  

 

VSEBINE:

1. metoda: METODA ŠESTIH KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA, OBRNJEN BRAINSTOMING IN PRISILNE POVEZAVE.

De Bonova metoda šestih klobukov razmišljanja je sistem, ki nam omogoča, da celoten tim istočasno prehaja skozi različne faze ustvarjalnega procesa. Uporabljamo jo tako za spodbujanje kreativnosti kot tudi za kakovostno izbiranje relevantnih informacij, vrednotenje idej, analizo odločitev in idej, z več različnih pomembnih perspektiv, kar odpira veliko pozitivnih in ustvarjalnih možnosti v okviru odločanja.

Z vzporednim razmišljanjem pogledamo problem ali situacijo z vseh možnih vidikov. Na stopnji skupine – upravljanje z razmišljanjem vseh članov skupine na način, da:

a) so istočasno vsi v določenem delu inovativnega procesa;

b) vodimo skupino skozi proces razmišljanja, v  katerem vsak član sodeluje s svojimi idejami; skozi ta proces se ustvarja uvid v problem ali situacijo.

 

2. delavnica: KREATIVNA PRODUKTIVNOST – SIMPLEX PROCESS IN TEHNIKA

Simplex je sistem aplikativne ustvarjalnosti, ki medsebojno povezuje kreativno reševanje problemov z veščinami in orodji ustvarjalnega procesa in managementa inovacij. Simplex Process je še posebej primeren za vodenje celotnega inovacijskega oziroma ustvarjalnega procesa (od iskanje prihodnjih problemov in priložnosti, določanja in definiranja problemov, ki se jih je vredno lotiti, ustvarjalnih faz, pa do pridobivanja potrebne podpore implementacije pri sodelavcih in poslovnih partnerjih ter izvedbe).

a.) prve tri stopnje se osredotočajo na formulacijo problema,

b.) naslednji dve stopnji se osredotočata na iskanje rešitev,

c.) zadnje tri stopnje pa pozornost posvečajo implementaciji rešitve.

Ta pristop osvetli povezave med veščinami reševanja problemov in procesom, ki ga uporabljamo, da bi spremenili domišljijo v kreativno produktivnost.

Delavnica bo izkustvena in udeleženci bodo v skupinah po 10 spoznavali vse korake ustvarjalnega procesa skozi aktivno delo. S pomočjo moderatorskih orodij bodo udeleženci ves čas aktivni.

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje