Get Adobe Flash player

Tržne raziskave

Raziskava trga je proces zbiranja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov in storitev ter kupci.

Raziskave opravljamo za potrebe zasebnega in javnega sektorja, gospodarskih družb, državnih organov in nevladnih organizacij. Pri opravljanju storitev se držimo načela strokovnosti in kakovosti. Sodelujemo s številnimi strokovnjaki, ki s svojim znanjem in izkušnjami prinašajo dodano vrednost našemu podjetju. Naša prednost so dobri kontakti na vzhodu Evrope, kjer smo v preteklosti sodelovali z različnimi podjetji, kot predstavniki avstrijske banke.

raziskave trga

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje