Get Adobe Flash player

Poslovno svetovanje

svetovanje1

 

Naše poslovno in finančno svetovanje zajema:

- svetovanje pri prestrukturiranju podjetij

- ugotovitev optimalne sestave kapitala

- pridobivanje virov financiranja

- priprava poslovnih načrtov

- priprava investicijskih programov

 

1. Svetovanje pri prestrukturiranju podjetij

Če menite, da vaše podjetje ni dovolj učinkovito in da bi lahko dosegalo boljše rezultate, se boste odločili za prestrukturiranje podjetja in s tem podjetju povečali vrednost. Rezultat prestrukturiranja bo preoblikovanje poslovne ali finančne strukture podjetja, morda tudi lastništva ali nadzora podjetja. Prestrukturiranje se izvede kot finančno prestrukturiranje in/ali kot prestrukturiranje poslovanja.

Medtem ko boste s finančnim prestrukturiranjem izboljšali kapitalsko strukturo podjetja, boste s prestrukturiranjem poslovanja povečali ekonomsko učinkovitost poslovanja. V okviru prestrukturiranja poslovanja boste morda prodali del podjetja, posamezno enoto, opustili nekatere proizvode ali storitve ali izvedli združitev z drugim podjetjem.

Prestrukturirajte podjetje danes; ko boste v finančnih težavah, bodo pogoji veliko težji!

2. Ugotovitev optimalne sestave kapitala podjetji

Optimalno sestavo kapitala ugotovimo v procesu finančnega prestrukturiranja podjetja.

V okviru iskanja optimalne sestave kapitala svetujemo:

          – zmanjšanje zadolženosti,

          – prestrukturiranje dolga,

          – dodatno zadolževanje,

         - sprememba lastniškega kapitala v dolžniškega.

3. Pridobivanje virov financiranja

Kako pridobiti vire financiranja? Kako prepričati banko, da nam odobri financiranje? Obrnite se na nas, saj imamo 15 letne bančne izkušnje.

4. Priprava poslovnih načrtov

Če imate poslovno idejo, nimate pa niti časa niti znanj, da bi pripravili poslovni načrt, vam poslovni načrt izdelamo mi. V poslovnem načrtu bodo poleg vaše poslovne ideje predstavljeni razlogi, zakaj je po vašem mnenju realizacija ideje možna in uresničljiva, načrt uresničitve poslovne ideje in pričakovani učinki.
Poslovni načrt bomo pripravili za vaše potrebe ter za vašo banko in druge investitorje, ki želijo vedeti, kako boste oplemenitili njihova vložena sredstva.

5. Priprava investicijskih programov

Investicijske odločitve oziroma odločitve o dolgoročnih naložbah so najpomembnejše poslovne odločitve, ki jih sprejemate, saj imajo dolgoročne posledice za poslovanje vašega podjetja. Praviloma gre pri investicijah za omejena finančna sredstva, zato je različne možnosti naložbenja potrebno ovrednotiti in jih primerjati med seboj. Vsebina investicijskega programa, ki vam ga bomo pripravili, bo odvisna od same investicije.

V okviru finančne analize bomo ocenili prihodnje pričakovane denarne tokove in določili ustrezno diskontno stopnjo glede na tveganost uresničitve pričakovanih denarnih tokov. Pričakovane bodoče denarne tokove bomo pretvorili v sedanjo vrednost, to pa je osnova za izvedbo primerjave posameznih naložb.

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje