Get Adobe Flash player

Motivacija

Kaj lahko naredimo, da smo bolj motivirani?

Bistveno je predvsem poznavanje samega sebe, torej naša vizija, cilji ter vrednote.

 

Motivation concept

CILJI IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA MOTIVACIJE:

- Povečati angažiranost vseh zaposlenih v podjetju

- Prepoznati svoje lastne vrednote

- Razumeti strategijo, cilje in vodenje podjetja

- Sprejeti način vodenja v sedanjem času

- Definirati jasna pričakovanja ciljnih strank

- Spoznati svojo vlogo v okviru svojega delovnega področja

- Udejanjiti svoje vplivanje na skupne in končne rezultate podjetja

- Spoznati proaktivno delovanje in kako ga lahko sami aplicirate pri svojem delu

 

VSEBINSKI SKLOP:

I. Usmerjenost na stranke in njihova pričakovanja

- Naše stranke in njihov pričakovanja

- Moja vloga v podjetju

- Ključna področja dela

- Strategija in cilji podjetja ter postavljanje in poznavanje ciljev

- Razvojni krog

 

II. Naše vrednote

- Moja uspešnost – dejavniki

- Moja motivacija za delo – konkretni primeri iz njihove prakse

- Trenutki resnice

- Kaj so vrednote? Naše vrednote v podjetju

- Naše (moje)obnašanje, reagiranje v skladu z vrednotami

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje