Get Adobe Flash player

Komunikacija

Dobre komunikacijske sposobnosti so bistvo dobrega delovanja v ekipi ter uspešnega poslovanja.

 

CILJI IZOBRAŽEVANJ:

- Razvijanje samozavesti v komunikaciji in učinkovita uporaba temeljne komunikacijske veščine.

- Obvladovanje vedenjskega pravila socialne interakcije, sodelovanje in prilagajanje zahtevam različnih komunikacijskih situacij.

- Vzpostavitev profesionalnega odnosa s sodelavci, uporabniki in drugimi deležniki.

- Presoditi in oceniti skladnost v komunikaciji ter argumentirati in dajati povratne informacije.

- Razlikovati strukturo in dinamiko temeljnih komunikacijskih situacij, skrbeti za optimalno pripravo in spremljati izvedbe le-teh.

- Delovati skladno s poslovnim bontonom.

- Razvijati osebni stil in kulturo komuniciranja.

- Obvladati konfliktne situacije, sooblikovati pozitivno klimo na delovnem mestu.

- Vesti se ustvarjalno in tolerantno do pogledov in vedenja drugih.

 

VSEBINSKI SKLOPI:

- Komuniciranje (vrste, oblike, jakosti, smeri, cilji)

- Poslovno komuniciranje

- Odnosi v poslovnem okolju (agresivni, aktivni)

- Verbalna in neverbalna komunikacija

- Razsežnosti Komuniciranja

- Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost komuniciranja

- Motnje v procesu komuniciranja

- Odnosni in vsebinski vidik komuniciranja

- Psihodinamični vodik komuniciranja (značaj, osebna vitalnost in počutje, čustva, spol in starost

- Razlika med osebno in neosebno komunikacijo

- Komunikacijski stil

- Simpatija in antipatija pri komuniciranju

- Avtentičnost, sugestibilnost in kredibilnost v poslovnem komuniciranju

- Asertivnost v komuniciranju

- Pomen govorice telesa  (poksemika, gestika, mimika, karizma)

Kontaktni podatki

POSLOVNO IZOBRAŽEVALNI
CENTER JD
Telefon: 00386 40 424 058
Email: dejan.jesih@picjd.si

Trg revolucije 5
1420 Trbovlje